Logo

KUINKA MENETÄT 157 000€?

Ikä 30 vuotta 45 vuotta
Palkka (eur/kk) 3500 5500
Kirjaamaton ylityö/viikko 3 tuntia 3 tuntia
Eläköitymisikä 65 vuotta 65 vuotta
Bruttoansiomenetys loppu-uralla 157 000 euroa 140 000 euroa
Vaikutus eläkkeeseen -133 eur/kk -200 eur/kk


Oletetaan, että olet 30-vuotias ja työskentelet samaan tapaan kuin keskimääräinen ylempi toimihenkilö, eli teet joka viikko noin kolme tuntia enemmän töitä kuin työsopimuksessasi olet työnantajasi kanssa sopinut, mutta et saa niistä mitään korvausta.

Jos hyvin menee, sinulla on edessä 35 antoisaa työvuotta ennen kuin jäät 65-vuotiaana hyvin ansaitulle eläkkeelle. Tänä aikana kolmesta palkattomasta viikkotunnista kertyy 157000 euron ansionmenetys.

Eikä menetys edes lopu siihen, sillä samoilla palkattomilla työtunneilla olet vielä leikannut eläkettäsikin 133 eurolla kuukaudessa.

Ja tietysti tekemäsi harmaat tunnit pienentävät myös työuran lomassa mahdollisesti saamiasi ansiosidonnaisia perhe-etuuksia ja sairauspäivärahoja verrattuna siihen, mitä oikeasti ansaitsisit.

Onko oikein?